!

Deze website is verhuisd

Documentatie op deze website is mogelijk verouderd en nog tijdelijk beschikbaar.

Ga naar nieuwe website ➜

Storing: site traag of niet bereikbaar 9:34 - 11:45 - Opgelost

Gepubliceerd op 1 February 2015

Opgelost 11:45

De storing is verholpen. Heel vervelend dat de kerkdienst van veel kijkers en luisteraars hierdoor verhinderd of verstoort werd. Onze excuses voor het ongemak.

Een combinatie van factoren heeft vanmorgen geleid tot extreme traagheid in onze database waar alle gegevens voor Kerkdienstgemist.nl, Lukas kastjes en settop boxen wordt opgeslagen. Door de traagheid van de database ontstonden er lange wachttijden op de website die vervolgens tot nog meer verzoeken op de website leiden. Door een optimalisatie in de database toe te passen was het probleem om 11:45 opgelost.

Mogelijke gevolgen van deze storing:

  • De website was erg traag en soms helemaal niet bereikbaar (Melding: "503 Service Unavailable").
  • Kijkers en luisteraars konden hierdoor moeilijk of geen verbinding maken met hun uitzending.
  • Uitzendingen en opname zijn mogelijk mislukt.
  • Lukas kastjes konden mogelijk geen of moeilijk verbinding maken.
  • Settop boxen konden mogelijk geen of moeilijk verbinding maken.

De komende week gaan we verder onderzoeken hoe dit probleem heeft kunnen ontstaan en de nodige maatregelen nemen.

Update 11:13

Het blijkt nu dat we vanochtend ongebruikelijk veel verkeer op de website hebben gehad. Minimaal twee keer zo veel als normaal. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de oorzaak daarvoor is.

Update 10:55

De configuratie-wijziging heeft enig positief effect gehad. Nu blijkt ons database systeem traag, mogelijk als gevolg van het onderhoud afgelopen woensag. We onderzoeken verder.

Update 10:18

De maatregelen hebben iets effect gehad. De website lijkt geen foutmeldingen meer te geven, maar blijft wel traag. We onderzoeken verder.

Update 9:55

Er zijn extra servers ingezet en er is een configuratie-wijziging doorgevoerd. Er lijkt iets verbetering, maar de situatie is nog niet weer normaal.

Storing 9:34

Er is momenteel een storing op Kerkdienstgemist.nl. De website is traag en soms niet bereikbaar. U krijgt mogelijk de melding "503 Service Unavailable". We werken momenteel aan een oplossing.