!

Deze website is verhuisd

Documentatie op deze website is mogelijk verouderd en nog tijdelijk beschikbaar.

Ga naar nieuwe website ➜

Storing: problemen met kerkradio opnames - Opgelost

Gepubliceerd op 29 May 2016

31/5 Opgelost 12:51

Het herstel van beschikbare (delen van) opnames is afgerond. Alle beschikbare opnames zijn nu gepubliceerd. Door de storing is er een gat in de opnames tussen 9:39 en 10:20. Dit deel kan helaas niet worden hersteld.


31/5 Update 12:26

Op dit moment worden alle beschikbare (delen van) opnames gepubliceerd. Een door ons herstelde opname heeft als titel "Opname (hersteld)" gekregen. In veel gevallen heeft deze opname een aangepaste tijd gekregen van 5 minuten voor de oorspronkelijk geplande opname. In dat geval zijn er van de ochtenduitzending twee opnames beschikbaar. Een opname tot 9:39 en een opname vanaf 10:20.


30/5 Update 22:58

We werken nog aan het publiceren van de (gedeeltelijke) opnames van gistermorgen. We willen dit zeer zorgvuldig doen om te voorkomen dat bestaande juiste opnames overschreven worden. Hiertoe hebben we vandaag de nodige tools ontwikkeld. Morgen zullen deze tools verder getest en vervolgens gebruikt worden om de tot nog toe niet gepubliceerde opnames alsnog beschikbaar te maken.


30/5 Update 11:53

Wij begrijpen dat elke storing erg vervelend is voor beheerders en luisteraars. Wij doen er alles aan om storingen zo veel mogelijk te voorkomen. In het geval een storing zich voordoet proberen we u zo goed mogelijk te informeren. Met dit bericht brengen we u dan ook op de hoogte van de oorzaak en de gevolgen van de storing van gisteren en de genomen maatregelen als reactie op die storing. 

Korte samenvatting: Na een systeemupgrade (afgelopen maandag) was er te weinig tijdelijke opslag voor lopende kerkradio opnames. Dit probleem manifesteerde zich pas gistermorgen om 9:39 waardoor kerkradio opnames toen gestopt zijn. Er is snel een nieuw systeem in de lucht gebracht. Hierdoor zijn opnames vanaf 10:20 opnieuw gestart. Het eerste deel van de opnames (tot 9:39) is niet goed gepubliceerd. Er zijn passende maatregelen genomen om dit probleem in de toekomst te voorkomen.

Wij proberen vandaag de beschikbare maar nog niet gepubliceerde (deel)opnames (tot 9:39) alsnog te publiceren. Gezien het grote aantal opnames zal dit geruime tijd in beslag gaan nemen.

Lange versie

Bij het onderhoud afgelopen maandag 23/5/2016 hebben we een upgrade van het kerkradio opnamesysteem gedaan. Daarbij is veel te weinig opslagruimte toegekend aan dit nieuwe systeem. De afgelopen week is dat probleem niet onderkend vanwege het kleine aantal opnames dat er gedurende de week gemaakt wordt. Door het grote aantal opnames gistermorgen liep het opslagsysteem snel vol. Ons monitoringsysteem maakte daar ook melding van om 9:37 waarna we direct in actie zijn gekomen om dit probleem op te lossen. Echter om 9:39 was het systeem al vol waardoor lopende opnames gestopt zijn en nieuwe opnames niet gestart konden worden.

Op dat moment hebben we zo snel mogelijk een vervangend systeem met voldoende opslagruimte in de lucht gebracht. Dat systeem was om 10:20 operationeel. Vanaf dat moment zijn opnames herstart.

Gevolgen van de storing

Door de storing zijn kerkradio opnames gisteren om 9:39 gestopt. Vanaf 10:20 zijn de opnames in de meeste gevallen hervat. Het eerste deel van opnames (tot 9:39) is (nog) niet gepubliceerd. Vervolgens zijn in sommige gevallen opnames van de middagdienst dubbel gepubliceerd, n.l. met de tijd van de ochtenddienst en met de tijd van de middagdienst.

Publiceren beschikbare opnames

Wij proberen vandaag de beschikbare maar nog niet gepubliceerde (deel)opnames alsnog te publiceren. Gezien het grote aantal opnames zal dit geruime tijd in beslag gaan nemen.

Maatregelen

Om dit probleem in de toekomst te voorkomen hebben we vandaag de instellingen van ons monitoringsysteem aangepast zodat we veel eerder op de hoogte zijn van een gebrek aan tijdelijke opslagruimte (de hoofdoorzaak van de storing gisteren).


29/5 Update 10:14

Het getroffen systeem is vervangen. Opnames zijn hervat. Door deze storing zullen kerkradio opnames mogelijk onderbroken zijn of zullen opnames is 2 of meer stukken beschikbaar komen.


29/5 Storing 9:39

Er zijn momenteel problemen met  opname systeem voor kerkradio. Hierdoor zijn kerkradio opnames om 9:38 gestopt. Er wordt momenteel een vervangend systeem in de lucht gebracht. Meer informatie volg later.