!

Deze website is verhuisd

Documentatie op deze website is mogelijk verouderd en nog tijdelijk beschikbaar.

Ga naar nieuwe website ➜

Problemen KPN inbelnummer 06760-12321 - Opgelost

Gepubliceerd op 15 April 2017

Update 1/5/2017

XS4ALL meldt ons dat na de nodige herstelacties van de afgelopen twee weken door er sinds afgelopen weekend geen capaciteitsproblemen meer zijn op het 06760-12321 inbelnummer. Hiermee verwachten we dat de verbindingsproblemen van de Lukas ontvangers die nog gebruik maken van dit inbelnummer opgelost zijn.

Oorsponkelijke bericht 15/4/2017

Sinds een aantal weken krijgen we een toenemend aantal meldingen van problemen met een relatief kleine groep Lukas ontvangers die verbinding maken via het (voorheen) KPN inbelnummer 06760-12321. Dit telefoonnummer is in januari 2016 overgedragen aan XS4ALL.

We hebben dit probleem gemeld bij XS4ALL en nu een eerste reactie ontvangen. Het blijkt dat er (door KPN) aanpassingen in het telefonienetwerk gedaan zijn waardoor er de afgelopen weken onvoldoende capaciteit was. De capaciteit is de afgelopen week verdubbeld, maar waarschijnlijk nog onvoldoende om alle Lukas ontvangers gelijktijdig te kunnen afhandelen. Naar verwachting wordt binnenkort de capaciteit volledig hersteld zodat inbellen via dit nummer volledig zal zijn hersteld (voor de beperkte groep Lukas ontvangers die hier nog gebruik van maakt).

Het gebruik van dit inbelnummer wordt al enige jaren door kerkdienstgemist.nl ontmoedigd. Wij adviseren om waar mogelijk over te stappen op een vaste internet-verbinding.