Informatie over licenties

Voor het laatst bijgewerkt op August 21, 2018 11:24

In elke kerkdienst wordt muziek gebruikt. In veel gevallen gaat het om auteursrechtelijk beschermd materiaal dat niet zomaar op internet mag worden uitgezonden.

Licenties voor kerken

Voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal op Kerkdienstgemist.nl moet de kerk een Streaming Licentie hebben. In Nederland wordt dit geregeld door Buma/Stemra. Speciaal voor de kerken biedt de CCLI (Christian Copyright Licensing International) deze licentie aan tegen gereduceerd tarief.

Onder deze licentie vallen zowel het rechtstreeks uitzenden van een kerkdienst als het terugkijken of beluisteren van een opname. Zie de pagina "Buma Streaming Licentie" op de website van CCLI.

Downloaden opnames

Het als download beschikbaar stellen van de opgenomen kerkdiensten valt niet onder de Streaming Licentie. Buma/Stemra heeft hiervoor de "Podcast" licentie. Deze vindt op de Buma/Stemra "Tarieven" pagina onder "Podcasts".

Op Kerkdienstgemist.nl kan ervoor gekozen worden om de uitzendingen niet als download beschikbaar te stellen zodat er geen Podcast licentie nodig is. Dit kan in de beheeromgeving onder "Klantgegevens > Algemeen > Wijzigen”.

Landelijke regelingen

Veel kerkverbanden hebben een eigen regeling. Zo betaalt de PKN jaarlijks een bedrag aan Buma/Stemra waardoor alle plaatselijke gemeenten die zijn aangesloten bij de PKN muziek in de eredienst mogen gebruiken zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt. Deze regeling geldt echter niet voor het uitzenden van muziek op internet, dus hiervoor moet wel de Streaming Licentie worden aangeschaft.

Externe informatie:

www.steunpuntkerkenwerk.nl (Licenties en Auteursrechten)

www.gkv.nl (Auteursrecht en Beamen)

www.protestantsekerk.nl (Auteursrechten)

www.auteursrecht.nl (Algeneme informatie over auteursrecht)

Disclaimer

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden. Voor meer informatie zie: Disclaimer.